Inudstriell-digitalisering-e-bok-oppdatert-cover-1Nye teknologier og digitale løsninger, som «tingenes
internett» (IoT), kunstig intelligens (AI), maskinlæring
og robotikk, vokser frem og er i ferd med å utløse en ny
industriell revolusjon, en revolusjon som vil generere en
rekke nye muligheter og gevinster for norsk industri. Det
komplekse vil bli enkelt, det farlige vil bli trygt og det
fysiske vil bli digitalt. Ikke minst vil forretningsmodeller
transformeres og åpne nye muligheter for verdiskapning.

I denne oppdaterte e-boken vil du lære :

  • hvilke teknologier og trender som muliggjør digitalisering og hvor norsk industri står i det digitale kappløpet
  • hvordan digitalisering kan se ut i praksis i produksjonsbedrifter
  • hvordan et digitalt veikart kan hjelpe produksjonsbedrifter med å komme i gang med
    digitalisering på den mest optimale måten

Forfatter:

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra
både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker. Han har
tidligere jobbet i Triple-S med salg og forretningsutvikling innen Industriell IT, og
har mange års erfaring med produksjonsledelse og forbedringsarbeid i rollen som
produksjonssjef i papirindustrien. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å
øke sin konkurransekraft gjennom digitalisering og forbedringsarbeid.