Maskinsikkerhet cover bokRevidert utgave 2021!

Guiden gir en overordnet forståelse for de fem punktene man må jobbe med for å kunne ivareta maskinsikkerheten på en korrekt måte. I tillegg pekes det på de forskjellige standardene som benyttes, slik at disse blir enklere å benytte og forholde seg til.

Vi gir en pekepinn på tankesettet man må ha rundt maskinsikkerhet, samt viser hvor man kan finne mer informasjon og hjelpemidler som kan bidra til å forenkle utførelsen av maskinsikkerhet.