Boktest2En manglende eller mangelfull nettverksstrategi  utsetter bedriften for en rekke farer med potensielt svært alvorlige konsekvenser. Dette gjelder ikke bare ondsinnede trusler som hacking, men også utilsiktede hendelser internt – noe vi vet er den vanligste grunnen til sikkerhetsbrudd.

I e-boken vil du lære :

  • hva skiller et OT-nettverk fra et IT-nettverk
  • typiske risikofaktorer for norske bedrifter
  • hvordan utforme en nettverksstrategi

 

Forfattere:

Knut-Erik Tovslid er Head of Network & Cyber Security i Triple-S. Han har over 30 års erfaring innen automatisering rettet mot industri, bygg og forskning. De siste 17 årene har han jobbet i Triple-S med salg og forretningsutvikling mot norsk industri og offentlig sektor. Her har han levert teknologi for optimalisert drift i form av automasjon, nettverk og digitalisering. Knut-Erik brenner for lønnsom og sikker produksjon i Norge gjennom økt bruk av automatisering og digitalisering.

Trygve Kristoffersen er Industrial Networking Specialist i Triple-S og har over 30 års erfaring med design og drift av nettverksløsninger. Han har sin bakgrunn fra Telenor, samt 16 år i Avinor / OSL med utbygging og drift av nettverk og sikkerhet på alle landets flyplasser. De siste 4 år har han jobbet i Triple-S med fokus på design, konfigurasjon og feilsøking på industrielle nettverksløsninger og IIoT. Trygve er sertifisert som Cisco Industrial Networking Specialist (CINS), og er opptatt av å bistå våre kunder med å bygge sikre og stabile nettverksløsninger.