<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
WEBINAR:

Cyber security i industrielle nettverk

I webinaret om Cyber Security vil du lære mer om hvordan du kan starte å bygge en solid nettverksstrategi som sikrer høy oppetid i produksjon og reduserer risiko for å bli skadet av cyberangrep.

En enorm endring de siste årene har ført til store omvendelser for industribedrifter. Avanserte IT-systemer blir mer og mer integrert i alle deler av virksomheten – både i produksjonen, i samhandling med leverandører og i distribusjonen.

Cyber security forhindrer sårbarhet
Med økt automatisering, en ny generasjon av roboter og nye forretningsmuligheter går vi nå inn i det som blir omtalt som «den fjerde industrielle revolusjonen». En revolusjon som både gjør oss mer effektive og mer sårbare enn noen gang tidligere.


Du vil lære om:

  • Sikkerhetsloven
  • Bygge en solid nettverksstrategi
  • Hvordan tilgangen til data introduserer en risiko
  • Hvordan redusere risiko for å bli skadet av cyberangrep
  • De industrielle nettverkene - skillet mellom IT og OT

 

Foredragsholder

Knut-Erik-1Knut-Erik Tovslid er Head of Network & Cyber Security i Triple-S. Han har over 30 års erfaring innen automatisering rettet mot industri, bygg og forskning. De siste 17 årene har han jobbet i Triple-S med salg og forretningsutvikling mot norsk industri og offentlig sektor. Her har han levert teknologi for optimalisert drift i form av automasjon, nettverk og digitalisering. Knut-Erik brenner for lønnsom og sikker produksjon i Norge gjennom økt bruk av automatisering og digitalisering.